Tilskud fra Sygeforsikringen “Danmark” og sundhedsforsikring

Hvis du ønsker tilskud til din tandlægebehandling, kan du få det gennem private forsikringsordninger, herunder Sygeforsikringen ”danmark”.

Som medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du vælge mellem fire forskellige grupper og supplere med tilvalgsforsikringer.

Forsikringen giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlægen. Se ophængt planche på klinikken eller tjek www.sygeforsikring.dk.

Du er tilskudsberettiget, hvis du er medlem af enten gruppe 1, 2 eller 5. Obs! hvis du er passivt medlem, skal du aktiveres før du kan få tilskud.

Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvilken forsikringsgruppe, du tilhører.

Praktisk information

Vi indberetter din regning digitalt til din private forsikringsordning, hvorefter du automatisk får pengene overført til din konto.

Modtager du kommunal støtte til en tandbehandling, der senere refunderes af din forsikringsordning, skal dette beløb som regel betales, og derefter får du refunderet fra “danmark”.

Tag en snak med os

Hvis du er i tvivl, anbefaler vi altid, at du tager en snak med os. Vi kan guide og hjælpe dig.

Sundhedforsikring gennem arbejde eller privattegnede forsikringer:

Da forsikringer er skruet forskelligt sammen, bør du grundigt læse din police eller ringe til dit forsikringsselskab ved spørgsmål. Vi vil være behjælpelige med de nødvendige tandlægemæssige oplysninger som f.eks. overslag og røntgenbilleder.