Tandimplantater

Implantater anvendes til erstatning af mistede tænder. Det er en gennemtestet og sikker behandling, som kræver efteruddannelse af tandlægen.

Behandlingen foregår ved en enkel operation, hvor en steril titanium cylinder sættes ned i kæbebenet. Når implantatet er vokset fast, har den samme funktion som den tandrod, man har mistet.

Implantatet forsynes med en porcelænskrone, og man har nu en tand, som er ligeså så smuk, og som sidder ligeså godt fast, som en naturlig tand.

Tandimplantater der holder

Nye undersøgelser viser, at 98 % af de implantater, som blev sat i for 10 år siden, stadig sidder fast. Det er en meget høj succesrate. Der ses mindst succes på rygere og diabetes type 2.

Implantater erstatter tænder

Implantater kan bruges til erstatning af en enkelt tand, til fremstilling af broer fra 3 til 12 tænder eller til forankring af helproteser, så disse sidder meget bedre fast.

Succesen ved behandlingen afhænger primært af en grundig forundersøgelse og planlægning. Vi tager derfor nogle røntgenbilleder, så vi blandt andet kan vurdere, om der er knogle nok.

Det er helt essentielt, at der er nok knogle som vi kan forankre implantatet i. Er dette ikke tilfældet, kan det være nødvendigt at opbygge knoglen, før man sætter implantatet i.

Tandimplantater – en simpel operation

Mens forberedelserne til indgrebet er meget tidskrævende, idet sterilitet er den vigtigste forudsætning for et godt resultat, er selve indgrebet ret simpelt.

Det foretages i almindelig lokalbedøvelse, og der er næsten aldrig smerter bagefter. Implantatet skal hele i mindst 12 uger, før der kan sættes en krone på.

Kronebehandlingen foretages normalt i 2 besøg med en uges mellemrum.

Kvalitet og sikkerhed

I forhold til f.eks. plastfyldninger er Implantater en dyr behandling. Vi har valgt at bruge et af de ældste og mest gennemprøvede systemer. Det er et af de dyreste, men sikkerhed og kvalitet koster også, når det gælder implantater.

Der er kommet flere kopiprodukter på markedet, men der har været rapporteret en højere fejlprocent hos disse kopiprodukter.

Vi har derfor valgt ikke at gå på kompromis med kvaliteten.

Tandimplantater giver livskvalitet

Der hvor implantater virkelig kan gøre en stor forskel er ved løse og ustabile underkæbeproteser.

Ved hjælp af 2 implantater kommer protesen til at sidde så fast og fungere så godt, at man nu er i stand til at tygge rugbrød og bøffer – ja, selv bide af et æble.

Det giver en helt anden livskvalitet for dig, som ellers kæmper med en løs protese.