Børn og unge

Børn og unge under 16 år, der ønsker at få tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge, fritvalgsordningen, kan behandles hos os mod en egenbetaling på 35%.

Unge på 16 og 17 år kan derimod vælge at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.

Sådan skifter du dit barns tandlæge:

Kontakt din nuværende kommunale tandlæge og informer dem om, at du ønsker at flytte dit barn til Tandlægerne Sjælør Boulevard. Herefter kontakter du os, og vi står for at få dit barn oprettet.

Når vi har modtaget de nødvendige papirer og journal fra den kommunale tandpleje, så kan vi starte på undersøgelser og behandling. Kommunen kan fastsætte generelle retningslinjer vedrørende det generelle indkaldeinterval.

Er du ung mellem 21 – 25 år og ikke omfattet af gratis tandpleje?

Så har du mulighed for gratis tandlæge, da Sygeforsikringen “danmark” giver 100% tilskud til tandundersøgelse og tandrensning, hvis du er medlem af en tilskudsberettiget gruppe.

Som medlem af “danmark” får du mulighed for at komme gratis til tandeftersyn og tandrensning hos os. Læs mere i patientinformation om sygeforsikring “danmark”